Bouwwoordenboek

Het antwoord op al uw vragen

Blower-door-test

Een blower-door-test stelt de luchtdichtheid van uw woning vast door de woning bloot te stellen aan een over- en /of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij uit de woning ontsnapt of erin binnendringt, is de maat voor de luchtdichtheid. Een goede luchtdichtheid draagt bij aan energiebesparing, het vermijden van tocht en een betere geluidsisolatie. Op uw verzoek kunnen wij na het gereedkomen van uw woning een blower-door-test uitvoeren, zodat u er verzekerd van bent dat de door ons beloofde luchtdichtheidswaarden daadwerkelijk zijn behaald. En, nog belangrijker, dat u het comfortniveau en de kwaliteit heeft gekregen die u van een woning van Groothuisbouw mag verwachten!