Bouwwoordenboek

Het antwoord op al uw vragen

Beeldkwaliteitplan

Een beeldkwaliteitplan is een verzameling richtlijnen waaraan de inrichting van een gebied moet voldoen. Bouwplannen worden door de welstandscommissie getoetst aan deze richtlijnen. Een beeldkwaliteitplan geeft sturing aan de algehele inrichting van een gebied en de architectonische vorm, verschijning en samenhang van de gebouwen. Het waarborgt de samenhang en identiteit van een gebied. Het beeldkwaliteitplan komt meestal tot stand parallel aan het bestemmingsplan en wordt meestal door de gemeenteraad vastgesteld en gekoppeld aan het bestemmingsplan.

Het toetsen van de ontwerptekening aan het beeldkwaliteitplan door de gemeente hoeft u niet zelf te regelen. Wanneer u uw woning door Groothuisbouw laat bouwen, regelen wij de volledige vergunningsaanvraag voor u.

 

Beeldkwaliteitplan