De 10 zekerheden


Het is bijna niet te geloven, maar u hoeft de woning pas bij oplevering te betalen!

Groothuisbouw is een financieel solide en betrouwbaar bouwbedrijf. Graydon heeft zelfs de conclusie getrokken dat wij tot de 3% meest financieel gezonde bedrijven uit de sector behoren. Dit levert u een belangrijk voordeel op: u hoeft uw woning pas bij oplevering te betalen!

Dit betekent voor u in het kort:

Maximale financiële zekerheid
-  Géén bouwrente*

*Bouwrente: kosten die normaal gesproken periodiek aan de aannemer betaald worden, omdat hij de kosten voor de bouw van de woning voorschiet.